Torino Lait Minis (1 piece)

Mini truffle filled swiss milk chocolate "fingers"

Torino Lait Minis (1 piece)

2.00 ₪Price